Anar a la Web de la Diputació de Castelló
Novetat del Servei de Publicacions
Estudis Castellonencs. Núm. 3 (2a època)
Més informació
Consulta en línia de l'arxiu
Accedeix als documents digitalitzats de l'Arxiu
Més informació
Bibliobús
Consulta la informació sobre el servei de Bibliobús
Més informació


El Servei d'Arxiu, Gestió Documental i Publicacions té com a missió la custòdia, gestió, organització, conservació i protecció de patrimoni documental de l'Arxiu de la Diputació de Castelló des de la seua creació en 1822, incloent altres fons històrics aliens procedents de diferents institucions, ajuntaments o donacions de tercers, independentment del seu format i suport, incloent des de l'Arxiu fotogràfic als documents electrònics, per a la seua posada a disposició i accés a la ciutadania i a la pròpia Diputació. La Gestió documental s'ha convertit en una peça fonamental per a facilitar la transparència i el dret a la informació pública de la societat. Compta a més amb una Biblioteca-Hemeroteca, especialitzada en temes locals i provincials.

L'assistència tècnica en matèria d'arxius i patrimoni documental als municipis de la província (Pla d'Arxius Municipals), és una altra de les missions del servei, fonamentalment als de població menor de 10.000 habitants, que no disposen d'un responsable tècnic d'arxiu.

Des de Publicacions es pretén el foment de la investigació a través de l'edició de llibres i revistes relacionades amb l'estudi de les comarques de Castelló, en el marc de la política cultural provincial, sense oblidar les coedicions amb Ajuntaments. L'oferta cultural a la ciutadania de la municipis castellonencs es completa amb la gestió del Bibliobús, biblioteca mòbil que recorre els municipis de l'interior provincial per a posar a la disposició de xiquets i adults un servei de lectura, amb un variat catàleg adaptat a les necessitats específiques dels usuaris, en contínua renovació. La Mediateca ofereix també un servei de préstec de material audiovisual dirigit a ajuntaments, centres i associacions en general, amb un catàleg de novetats mensual.


No trobes el que busques?

Prova amb el nostre buscador