Archivo, Gestión Documental y Publicaciones | Arxiu Informació General
Logo de la Diputación de Castellón Logo de Archivo

Arxiu Informació General

Arxiu Informació General

L'Arxiu de la Diputació Provincial de Castelló és el servei públic responsable de la gestió, tractament, custòdia, conservació i difusió del patrimoni documental de la Diputació de Castelló, en cadascuna de les etapes del cicle de vida dels documents, per a la gestió administrativa, el dret d'accés a la informació, la investigació i la cultura.