Anar a la Web de la Diputació de Castelló

Activitats de divulgació

Activitats de divulgació

L'Arxiu està al servei de la investigació i la cultura, promovent les activitats de difusió que considere necessàries.

La difusió té la finalitat última de projectar l'arxiu en la societat i promoure l'ús de l'arxiu i dels documents que custòdia, especialment d'aquella part de la ciutadania que no és usuària habitual de l'Arxiu, contribuint al desenvolupament d'activitats divulgatives, pedagògiques i científiques.

L'Arxiu potenciarà la divulgació del patrimoni documental programant activitats de difusió dirigides tant a usuaris interns com externs. Els programes d'activitats de difusió podran incloure l'edició de publicacions, el muntatge d'exposicions, la realització de visites guiades, l'organització i participació en conferències i jornades, la formació dels usuaris interns i externs, la col·laboració amb altres entitats per a la divulgació del patrimoni documental, i qualsevol altra activitat cultural relacionada amb les actuacions de l'Arxiu.

Podran realitzar-se sol·licituds de col·laboració en activitats de difusió, que hauran de sol·licitar-se a través del Registre General de la Diputació, o en qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Sol·licitud de préstec de documents extern per a exposicions

No trobes el que busques?

Prova amb el nostre buscador