Logo de la Diputació de Castelló Logo de Arxiu

Contacta

Contacta


Adreça: Edifici Noves Dependències, 2n pis. Av. Vall d’Uixó, 25.

Horari de consulta: Dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Telèfon: 964359704

Correu electrònic: archivo@dipcas.es

Formulario con el identificador número 61

Contacte amb el Servei de l'Arxiu

Els camps marcats amb * són obligatoris

Les dades per Vosté facilitats seran tractats per la DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de dur a terme la planificació integral dels processos participatius a l'empara de l'Estratègia de Governança Participativa, així com la millora de les propostes sol·licitada a través de la instància.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, si escau, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si escau, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de la Diputació de Castelló: Plaza de les Aules, 7. Castelló. 12001 Castelló, o, si escau, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també documente que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Datos de mapas
Datos de mapas ©2020 Inst. Geogr. Nacional
Datos de mapasDatos de mapas ©2020 Inst. Geogr. Nacional
Datos de mapas ©2020 Inst. Geogr. Nacional