Logo de la Diputación de Castellón Logo de Archiu

Política de Gestió de Documents Electrònics

Política de Gestió de Documents Electrònics

La Política de Gestió de Documents Electrònics de la Diputació de Castelló és el document que estableix les directrius estratègiques per a la gestió de documents electrònics en la Diputació de Castelló. En aquest document es determinen els principis i línies estratègiques, s'assignen els rols i responsabilitats i es descriuen els elements, processos i eines per a la gestió del document electrònic.

Política de Gestió de Documents Electrònics