Logo de la Diputació de Castelló Logo de Arxiu

Gestió Documental

Gestió Documental

La gestió documental és el conjunt d'operacions tècniques, integrades en la gestió administrativa general, que, basades en l'anàlisi de la producció, tramitació i valor de la documentació, es dirigeixen a la planificació, el control, l'ús, la transferència i la conservació o eliminació de la documentació, amb l'objectiu de racionalitzar i unificar el tractament i aconseguir una gestió eficaç.