Anar a la Web de la Diputació de Castelló

Instruments arxivístics i altres recursos

Instruments arxivístics i altres recursos

Quadre de Classificació

El Quadre de Classificació documental municipal té com a finalitat estructurar, sistematitzar i categoritzar de forma jeràrquica i lògica els documents de l'Ajuntament, seguint un criteri funcional. El Quadre de Classificació Municipal defineix totes i cadascuna de les sèries documentals que genera un Ajuntament, en suport físic i electrònic, i permet establir un control unitari de tota la documentació. 

Quadre de Clasisficació Municipal

Inventari de procediments i sèries documentals municipals


Revisió del Quadre de Classificació

El Quadre de Classificació ha sigut revisat durant 2022 pel Grup de Treball d'Arxivers de la Província, incloent-hi una columna amb les correspondències en la plataforma de tramitació d'expedients que ofereix la Diputació Provincial de Castelló als municipis de la seua competència. 

Quadre de Classificació Revisat (2024- 04-23).

Quadre de Classificació Revisat (2024- 04-23 pdf).


Guia d'Arxiu i Gestió Documental Municipal

La Guia d'Arxiu i Gestió Documental Municipal, elaborada pel Servei d'Arxiu, Gestió Documental i Publicacions, tracta de ser un instrument de caràcter pràctic, que permeta als Ajuntaments donar resposta als requisits i necessitats relacionades amb la gestió de documents en l'àmbit local. Ha sigut elaborada dins de la Col·lecció de Guies «per i per a la transparència», desenvolupada per l'Oficina de Transparència i Informació Pública, dependent del Servei d'Administració i Innovació Pública.

Guia d'Arxiu i Gestió Documental Municipal

La Guia Quadre de Classificació Municipal i altres instruments es publica com a desenvolupament de la Guia d'Arxiu i Gestió Documental Municipal, amb l'objectiu de desenvolupar els instruments necessaris per a una gestió de documents adequada i de qualitat.

Guía Quadre de Classificació Municipal i altres instruments

No trobes el que busques?

Prova amb el nostre buscador