Logo de la Diputación de Castellón Logo de Archivo

Instruments arxivístics i altres recursos

Instruments arxivístics i altres recursos

Quadre de Classificació

El Quadre de Classificació documental municipal té com a finalitat estructurar, sistematitzar i categoritzar de forma jeràrquica i lògica els documents de l'Ajuntament, seguint un criteri funcional. El Quadre de Classificació Municipal defineix totes i cadascuna de les sèries documentals que genera un Ajuntament, en suport físic i electrònic, i permet establir un control unitari de tota la documentació. 

Quadre de Clasisficació Municipal

Inventari de procediments i sèries documentals municipals


Guia d'Arxiu i Gestió Documental Municipal

La Guia d'Arxiu i Gestió Documental Municipal, elaborada pel Servei d'Arxiu, Gestió Documental i Publicacions, tracta de ser un instrument de caràcter pràctic, que permeta als Ajuntaments donar resposta als requisits i necessitats relacionades amb la gestió de documents en l'àmbit local. Ha sigut elaborada dins de la Col·lecció de Guies «per i per a la transparència», desenvolupada per l'Oficina de Transparència i Informació Pública, dependent del Servei d'Administració i Innovació Pública.

Guia d'Arxiu i Gestió Documental Municipal

La Guia Quadre de Classificació Municipal i altres instruments es publica com a desenvolupament de la Guia d'Arxiu i Gestió Documental Municipal, amb l'objectiu de desenvolupar els instruments necessaris per a una gestió de documents adequada i de qualitat.

Guía Quadre de Classificació Municipal i altres instruments