Logo de la Diputació de Castelló Logo de Archiu

Instruments arxivístics i altres recursos

Instruments arxivístics i altres recursos

Quadre de Classificació

El Quadre de Classificació documental municipal té com a finalitat estructurar, sistematitzar i categoritzar de forma jeràrquica i lògica els documents de l'Ajuntament, seguint un criteri funcional. El Quadre de Classificació Municipal defineix totes i cadascuna de les sèries documentals que genera un Ajuntament, en suport físic i electrònic, i permet establir un control unitari de tota la documentació. 

Quadre de Clasisficació Municipal

Inventari de procediments i sèries documentals municipals


Revisió del Quadre de Classificació

El Quadre de Classificació ha sigut revisat durant 2022 pel Grup de Treball d'Arxivers de la Província, incloent-hi una columna amb les correspondències en la plataforma de tramitació d'expedients que ofereix la Diputació Provincial de Castelló als municipis de la seua competència. 

Quadre de Classificació Revisat (lliure Office Calc).

Quadre de Classificació Revisat (pdf).


Guia d'Arxiu i Gestió Documental Municipal

La Guia d'Arxiu i Gestió Documental Municipal, elaborada pel Servei d'Arxiu, Gestió Documental i Publicacions, tracta de ser un instrument de caràcter pràctic, que permeta als Ajuntaments donar resposta als requisits i necessitats relacionades amb la gestió de documents en l'àmbit local. Ha sigut elaborada dins de la Col·lecció de Guies «per i per a la transparència», desenvolupada per l'Oficina de Transparència i Informació Pública, dependent del Servei d'Administració i Innovació Pública.

Guia d'Arxiu i Gestió Documental Municipal

La Guia Quadre de Classificació Municipal i altres instruments es publica com a desenvolupament de la Guia d'Arxiu i Gestió Documental Municipal, amb l'objectiu de desenvolupar els instruments necessaris per a una gestió de documents adequada i de qualitat.

Guía Quadre de Classificació Municipal i altres instruments