Logo de la Diputació de Castelló Logo de Archiu

Hemeroteca Històrica

Hemeroteca Històrica

Dins de l'Hemeroteca existeix una secció d'hemeroteca històrica, que recull els periòdics i revistes divulgatives i generalistes de caràcter històric que custodia l'arxiu, procedents d'ingressos de caràcter divers, tant de Castelló com de València, dels segles XIX i XX. 

Inventari de l'Hemeroteca Històrica: periòdics

Inventari de l'Hemeroteca Històrica: revistes

Catàleg de l'Hemeroteca Històrica